Vũng Tàu Water Temperature

Vũng Tàu is a city close to South China Sea. May is the month with the highest water temperature at 86°F / 30°C.
The coldest month is January with an average water temperature of 78.6°F / 25.9°C.
February is the driest at 0in / 0mm and September the wettest month with 17in / 430.6mm.
With an average air temperature of 83.1°F / 28.4°C, April is the warmest month in a year. January is the coldest with 77.9°F / 25.5°C average air temperature.
The Climate is described as tropical savanna climate with wet summer. Best time to Visit would be in January, February, March, November, December.

Vũng Tàu Summary

Description Value
Current water temperature /
Warmest Month Water Temperature: May with 30°C / 86°F
Coldest Month Water Temperature: January with 25.9°C / 78.6°F
Warmest Month Air Temperature: April with 28.4°C / 83.1°F
Coldest Month Air Temperature: January with 25.5°C / 77.9°F
Wettest Month: September with 430.6mm / 17in
Driest Month: February with 0mm / 0in
Highest Humidity September with 86.8%
Lowest Humidity February with 70.6%
Best Time to Visit: January, February, March, November, December
Climate Classification tropical savanna climate with wet summer

Vũng Tàu water temperature by month

South China Sea water temperature by month

Max. Water

Temperature (°C)

ø. Water

Temperature (°C)

Min. Water

Temperature (°C)

January

26.3 25.9 25.7

February

26.6 26 25.6

March

28.2 27.3 26.6

April

29.7 28.9 28.1

May

30.1 29.9 29.6

June

30 29.4 28.7

July

28.9 28.6 28.1

August

28.7 28.4 28

September

28.8 28.6 28.3

October

28.9 28.7 28.5

November

28.6 28.2 27.7

December

27.8 27.1 26.3

South China Sea water temperature by month

Max. Water

Temperature (°F)

ø. Water

Temperature (°F)

Min. Water

Temperature (°F)

January

79.3 78.6 78.3

February

79.9 78.8 78.1

March

82.8 81.1 79.9

April

85.5 84 82.6

May

86.2 85.8 85.3

June

86 84.9 83.7

July

84 83.5 82.6

August

83.7 83.1 82.4

September

83.8 83.5 82.9

October

84 83.7 83.3

November

83.5 82.8 81.9

December

82 80.8 79.3
May is the month with the warmest water temperature at 86°F / 30°C. The month with the coldest is January with an average water temperature of 78.6°F / 25.9°C.

Vũng Tàu weather by month / climate table

Max.

Temperature

°C

ø.

Temperature

°C

Min.

Temperature

(°C)

Precip.

(mm)

Rainy Days

(d)

Rel. Humidity

(%)

January

30.1 25.5 22.5 1.7 0 74.8%

February

31.6 26.2 22.5 0 0 70.6%

March

32.2 27.4 24.1 14 0 71.4%

April

32.7 28.4 25.3 67.1 4 74.4%

May

32.4 27.9 25.5 308.9 28 82%

June

30.6 27.1 25.1 380.6 28 85.8%

July

30.2 26.7 24.8 404.9 30 86.3%

August

30 26.7 24.7 407.2 30 86%

September

30.2 26.5 24.4 430.6 29 86.8%

October

29.9 26.4 24.3 370.9 0 86.7%

November

29.9 26.3 23.8 205.7 22 83.8%

December

29.4 25.8 22.7 27.8 1 79%

Max.

Temperature

°F

ø.

Temperature

°F

Min.

Temperature

(°F)

Precip.

(in)

Rainy Days

(d)

Rel. Humidity

(%)

January

86.2 77.9 72.5 0.1 0 74.8%

February

88.9 79.2 72.5 0 0 70.6%

March

90 81.3 75.4 0.6 0 71.4%

April

90.9 83.1 77.5 2.6 4 74.4%

May

90.3 82.2 77.9 12.2 28 82%

June

87.1 80.8 77.2 15 28 85.8%

July

86.4 80.1 76.6 15.9 30 86.3%

August

86 80.1 76.5 16 30 86%

September

86.4 79.7 75.9 17 29 86.8%

October

85.8 79.5 75.7 14.6 0 86.7%

November

85.8 79.3 74.8 8.1 22 83.8%

December

84.9 78.4 72.9 1.1 1 79%
The hottest avg. temperature is around 83.1°F / 28.4°C, April is the month with the highest temperature. January is the coolest with 77.9°F / 25.5°C average temperature. February is the month with the lowest precipitation of 0in / 0mm and September with the maximum precipitation in a year with 17in / 430.6mm.

Activities & POI in Vũng Tàu

Type of Activity List
Beach Bãi tắm Chí Linh, Bãi tắm Thủy Tiên, Bãi tắm Long Cung, Bãi Trước, Bãi Dứa, Bãi Nghinh Phong, Bãi Ô Quắn, Bãi Sau
Attraction Cổng Khu du lịch Chí Linh, Tượng Trần Hưng Đạo, Đài Liệt sĩ, Hải Đăng Vũng Tàu, Viet Nam Flag, Bãi tắm Thủy Tiên, Hầm Thủy Lôi, minh dam bases, Nhà thờ Vũng Tàu, Công viên Bãi Trước, Bạch Dinh, Bãi Trước, Đình Thần Thắng Tam, Bãi Dứa, Bãi Sau, Niết Bàn Tịnh Xá
Golf Course CLB Golf Vũng Tàu Paradise
You might also like